Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Daniel Borkowski Legal Partner z siedzibą w Warszawie (00-682) Warszawa, ul. Hoża 50/26, NIP 8210015414
 2. Podczas korzystania z Serwisów zbieramy w szczególności: adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniu w Serwisach, kliknięcia w elementy stron internetowych w Serwisach, nazwy otwieranych plików, daty i godziny wejść do Serwisów, nazwę Pani/Pana dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju Pani/Pana systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji Pani/Pana przeglądarki.
 3. Jeżeli używa Pani/Pan formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisach społecznościowych, w zależności od rodzaju komunikatora, zbieramy także Pani/Pana: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Pani/Pana dane osobowe zbieramy poprzez: zaakceptowanie plików cookies, skorzystanie przez Ciebie z komunikatorów dostępnych na portalach społecznościowych. Podanie danych osobowych poprzez komunikator jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszej Strony Internetowej, realizacji na Pani/Pana rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, do celów analitycznych, aby poprawić jakość Strony Internetowej, do celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz w celach marketingowych polegającym na promocji naszych usług (w tym – za dobrowolną zgodą – do wysyłania newsletterów).
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez Legal Partner danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, do celów opisanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 7. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od ich celu :

-w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub do momentu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub do momentu odwołania zgody na ich prowadzenie – w zależności od tego, jakie zdarzenie nastąpi wcześniej;

-w związku z kontaktem przez Panią/Pana z Legal Partner, dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy;

-w związku z przygotowywaną ofertą współpracy dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez Legal Partner danych osobowych, i otrzymania ich kopii.
 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Pani/Pana danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą nasze prawnie uzasadnione interesy. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Legal Partner lub udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie przez Legal Partner danych osobowych, ma Pani/Pan również prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy jeżeli jest to technicznie możliwe, a także do żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku akceptacji plików cookies ma Pani/Pan także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku akceptacji plików cookies znajdują się w opisie POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Legal Partner:

-telefonicznie, pod numerem: +48 22 412 80 07;

-pisemnie, lub elektronicznie przesyłając korespondencję na adres: Legal Partner ul. Hoża 50/26, 00-682 Warszawa lub kancelaria@legalpartner.com.pl

 

 

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez  nas w celu:

a)dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;         

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Jeśli nie chce Pani/Pan, żeby pliki cookies były instalowane na  Pani/Pana urządzeniu, może Pani/Pan nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
  a) w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
  b) w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.
  c) w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”.
  d) w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookies”.   
  e) w przeglądarce Safari: w menu Ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji Prywatność i ochrona wybrać „Blokuj cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookie można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

 1. Przypominamy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisach.

 

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved