Zakres Działalności

LEGAL PARTNER świadczy usługi doradztwa w zakresie regulacji krajowych, unijnych (Unii Europejskiej) i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego doradztwa dla szeroko rozumianego sektora energetycznego (energia, gaz, paliwa oraz chemia) począwszy od aspektów regulacyjnych działalności energetycznych, analizę zagadnień prywatnoprawnych (cywilnych: rzeczowych i obligacyjnych) i publicznoprawnych w zakresie prawa materialnego i formalnego, wsparciem prawnym przy  transakcjach fuzji i przejęć, realizacji inwestycji energetycznych (w tym wydobywczych), wraz z opracowaniem regulacyjnego modelu przedsięwzięcia, przygotowaniem i negocjacją wymaganych kontraktów inwestycyjnych i handlowych oraz wsparciem przy pozyskaniu finansowania.

LEGAL PARTNER to kancelaria specjalizująca się w branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem branży elektroenergetycznej, gazowej, paliwowej i ciepłowniczej oraz wybranych obszarów sektora chemicznego. Świadczy pomoc prawną polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, polegającą m.in. na analizie regulacji krajowych i Unii Europejskiej.

Zajmujemy się doradztwem prawnym w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, przy obsłudze transakcji związanych z fuzjami i przejęciami, realizacji inwestycji (również w formule Project Finance), opiniowaniu specyficznych kwestii w zakresie uwarunkowań regulacyjnych prowadzenia działalności energetycznej, w obszarze prawa rzeczowego (w tym nieruchomości) i obligacyjnego (związanego z umowami).

Zapewniamy również doradztwo podatkowe świadczone przez naszych współpracowników. Przy świadczeniu pomocy prawnej opieramy się na fachowej wiedzy doradców podatkowych, wspartej praktycznymi doświadczeniami zdobytymi w dotychczasowej pracy zawodowej.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację oraz wsparcie prawne w toczących się postępowaniach spornych: sądowych, polubownych i przed arbitrażem stałym oraz ad hoc.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorstw energetycznych i innych uczestników rynku w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania branży energetycznej.

Jednocześnie współpracujemy z Aliansem kompleksowego Doradztwa Energetycznego, w którym liderzy prowadzą nadzór merytoryczny nad poszczególnymi specjalizacjami prawa związanego z branżą energetyczną.

Kontakt

LEGAL PARTNER

Siedziba
ul. Hoża 50/26  |  00-682 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie
ul. Bohdanowicza 2/4  |  02-127 Warszawa

Oddział w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 80/5  |  08-110 Siedlce

Formularz kontaktowy
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved