Zakres Działalności

LEGAL PARTNER świadczy usługi doradztwa w zakresie regulacji krajowych, unijnych (Unii Europejskiej) i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego doradztwa dla szeroko rozumianego sektora energetycznego (energia, gaz, paliwa oraz chemia) począwszy od aspektów regulacyjnych działalności energetycznych, analizę zagadnień prywatnoprawnych (cywilnych: rzeczowych i obligacyjnych) i publicznoprawnych w zakresie prawa materialnego i formalnego, wsparciem prawnym przy  transakcjach fuzji i przejęć, realizacji inwestycji energetycznych (w tym wydobywczych), wraz z opracowaniem regulacyjnego modelu przedsięwzięcia, przygotowaniem i negocjacją wymaganych kontraktów inwestycyjnych i handlowych oraz wsparciem przy pozyskaniu finansowania.

LEGAL PARTNER to kancelaria specjalizująca się w branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem branży elektroenergetycznej, gazowej, paliwowej i ciepłowniczej oraz wybranych obszarów sektora chemicznego. Świadczy pomoc prawną polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, polegającą m.in. na analizie regulacji krajowych i Unii Europejskiej.

Zajmujemy się doradztwem prawnym w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, przy obsłudze transakcji związanych z fuzjami i przejęciami, realizacji inwestycji (również w formule Project Finance), opiniowaniu specyficznych kwestii w zakresie uwarunkowań regulacyjnych prowadzenia działalności energetycznej, w obszarze prawa rzeczowego (w tym nieruchomości) i obligacyjnego (związanego z umowami).

Zapewniamy również doradztwo podatkowe świadczone przez naszych współpracowników. Przy świadczeniu pomocy prawnej opieramy się na fachowej wiedzy doradców podatkowych, wspartej praktycznymi doświadczeniami zdobytymi w dotychczasowej pracy zawodowej.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację oraz wsparcie prawne w toczących się postępowaniach spornych: sądowych, polubownych i przed arbitrażem stałym oraz ad hoc.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorstw energetycznych i innych uczestników rynku w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania branży energetycznej.

Jednocześnie współpracujemy z Aliansem kompleksowego Doradztwa Energetycznego, w którym liderzy prowadzą nadzór merytoryczny nad poszczególnymi specjalizacjami prawa związanego z branżą energetyczną.

Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny
kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl
Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl