Obszar ochrony środowiska

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

Uwarunkowania prowadzenia przemysłowej działalności uwzględniając regulacje w obszarze: więcej >>

• emisji przemysłowych (GHE, CO2, Sox, Nox, pyłów) w tym obszaru regulacji ETS,CCS, IED oraz projektów nowych regulacji np. średnich instalacji spalania paliw (MCP)
• ochrony środowiska i emisji w obszarze transportu lądowego i morskiego, paliw ekologicznych oraz infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektyw: MARPOL, 2013/49 i 2014/94 oraz innych regulacji)

Wsparcie w procesie inwestycyjnym w zakresie regulacji środowiskowych, w tym ocena oddziaływania, wsparcia prawnego przy raportach środowiskowych, regulacyjnych warunków uzyskania stosownych zgód i akceptacji publicznoprawnych na poszczególnych etapach inwestycji.
Ocena ryzyk prawnych po stronie środowiskowych aspektów rozpoczęcia prowadzenia określonej działalność przemysłowej – energetycznej w tym raport due diligence i identyfikacja ryzyk środowiskowych przed nabyciem określonych aktywów energetycznych - przemysłowych oraz inne obszary doradztwa środowiskowego.


Przykładowe doświadczenia naszych prawników w obszarze doradztwa środowiskowego to m.in.: więcej >>

• wymagania środowiskowe w zakresie wykorzystania różnych paliw przy produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem oraz uwarunkowania środowiskowe budowy nowego lub modernizacji przemysłowych bloków energetycznych w różnych konfiguracjach paliw oraz struktury kapitałowej (konsumpcja wewnętrzna energii lub sprzedaż w ramach wyodrębnionej struktury kapitałowej)
• analiza zmian regulacji w obszarze redukcji emisji i zmian wymagań dla transportu morskiego, w tym dyrektyw: MARPOL, 2013/49 i 2014/94 oraz innych regulacje i programy wsparcia w tym obszarze
• analiza zmian regulacji w obszarze redukcji emisji i zmian wymagań dla transportu lądowego, w tym dyrektyw 2009/33/WE oraz innych regulacji wspierających paliwa ekologiczne oraz infrastrukturę paliw alternatywnych, analiza otoczenia unijnego i krajowego odnoszącego się do CNG i LNG
• uwarunkowania regulacyjne funkcjonowania stacji LNG i CNG z uwzględnieniem logistyki w skali makro (terminal LNG) lub mikro (małe LNG)
• uwarunkowania funkcjonowania regulacji REACH na poszczególnych etapach ich wdrożenia
• analiza prawna w zakresie zabezpieczenia odbiorcy paliwa gazowego na wypadek zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę, jak również w sytuacji ogłoszenia upadłości wybranego sprzedawcy
• weryfikacji uwarunkowań wykorzystania obszarów biomasy w odniesieniu do propozycji nowelizacji prawa polskiego i UE w obszarze biopaliw / biokomponentów zaawansowanych


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl