Obszar ochrony środowiska

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• emisji przemysłowych (GHE, CO2, Sox, Nox, pyłów) w tym obszaru regulacji ETS,CCS, IED oraz projektów nowych regulacji np. średnich instalacji spalania paliw (MCP)
• ochrony środowiska i emisji w obszarze transportu lądowego i morskiego, paliw ekologicznych oraz infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektyw: MARPOL, 2013/49 i 2014/94 oraz innych regulacji)

Wsparcie w procesie inwestycyjnym w zakresie regulacji środowiskowych, w tym ocena oddziaływania, wsparcia prawnego przy raportach środowiskowych, regulacyjnych warunków uzyskania stosownych zgód i akceptacji publicznoprawnych na poszczególnych etapach inwestycji.
Ocena ryzyk prawnych po stronie środowiskowych aspektów rozpoczęcia prowadzenia określonej działalność przemysłowej – energetycznej w tym raport due diligence i identyfikacja ryzyk środowiskowych przed nabyciem określonych aktywów energetycznych – przemysłowych oraz inne obszary doradztwa środowiskowego.

• wymagania środowiskowe w zakresie wykorzystania różnych paliw przy produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem oraz uwarunkowania środowiskowe budowy nowego lub modernizacji przemysłowych bloków energetycznych w różnych konfiguracjach paliw oraz struktury kapitałowej (konsumpcja wewnętrzna energii lub sprzedaż w ramach wyodrębnionej struktury kapitałowej)
• analiza zmian regulacji w obszarze redukcji emisji i zmian wymagań dla transportu morskiego, w tym dyrektyw: MARPOL, 2013/49 i 2014/94 oraz innych regulacje i programy wsparcia w tym obszarze
• analiza zmian regulacji w obszarze redukcji emisji i zmian wymagań dla transportu lądowego, w tym dyrektyw 2009/33/WE oraz innych regulacji wspierających paliwa ekologiczne oraz infrastrukturę paliw alternatywnych, analiza otoczenia unijnego i krajowego odnoszącego się do CNG i LNG
• uwarunkowania regulacyjne funkcjonowania stacji LNG i CNG z uwzględnieniem logistyki w skali makro (terminal LNG) lub mikro (małe LNG)
• uwarunkowania funkcjonowania regulacji REACH na poszczególnych etapach ich wdrożenia
• analiza prawna w zakresie zabezpieczenia odbiorcy paliwa gazowego na wypadek zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę, jak również w sytuacji ogłoszenia upadłości wybranego sprzedawcy
• weryfikacji uwarunkowań wykorzystania obszarów biomasy w odniesieniu do propozycji nowelizacji prawa polskiego i UE w obszarze biopaliw / biokomponentów zaawansowanych

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved