Energetyka

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektorów: elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego i paliwowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• przy kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych (również finansowanych w formule Project Finance, tzn. z ograniczonym regresem do inwestorów) począwszy od zawarcia umów wstępnych (Letter of Intent, Intereem Agreement), powołania spółek celowych do realizacji projektu (Special Purpose Vehicle), negocjacji umów na dostawy surowca i odbiór produktów (In-put contractOff-take contract), uzyskania stosownych pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, negocjacji umów z instytucjami finansującymi oraz na wykonawstwo,
• w procesach uzyskania koncesji i zezwoleń, regulacji cen energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz postępowaniach z zakresu między innymi prawa energetycznego, antymonopolowego, zapasów obowiązkowych. W zawiązku z prowadzonymi postępowaniami podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi, jak również oferujemy wsparcie w negocjacjach przy sporach handlowych,
• przy opiniowaniu bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową.

Świadcząc pomoc prawną analizujemy regulacje krajowe i europejskie.

Przykładowe doświadczenia naszych prawników w dziedzinie energetyki:

• regulator – uczestnictwo w przygotowaniu analizie i przygotowaniu warsztatów/seminariów na temat regulacji stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji,
• spółka z o. o. – ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu energią elektryczną i produktami powiązanymi w grupie kapitałowej,
• regulator – uczestnictwo w przygotowaniu analizy prawnej dotyczącej instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją oraz możliwości wydzielenia Niezależnego Operatora Pomiarów,
• krajowy operator logistyczny – analiza prawna regulacji polskich i europejskich w zakresie magazynowania paliw (warunki działalności i kierunki zmian),
• spółka giełdowa – doradztwo prawne przy zakupach gazu ziemnego,
• spółka giełdowe – ocena prawna umów importowych gazu ziemnego, przygotowanie projektu umowy zakupu/sprzedaży gazu i umowy przesyłu gazu oraz wsparcie przy negocjacjach,

Organizujemy również szkolenia lub warsztaty dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania tej branży.

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved