Doradztwo transakcyjne (M&A)

Oferujemy pomoc prawną przy prowadzeniu transakcji zarówno dla sprzedającego począwszy od przygotowania spółki lub aktywów do transakcji, prowadzenia procesu, jak i dla kupującego przy badaniu przedmiotu transakcji (due diligence) wraz z przygotowaniem i negocjacją umów, uzyskania stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji oraz projektach post merger.
W celu zapewnienia kompleksowości doradztwa przy procesach fuzji i przejęć (Merger & Aqusition) możemy zapewnić wsparcie przez doradców podatkowych, finansowych, biznesowych, informatycznych, technicznych lub środowiskowych.

W obszarze doradztwa transakcyjnego nasi prawnicy mieli przyjemność współpracować z dużymi krajowymi spółkami.

• doradztwo prawne przy konsolidacji 7 spółek projektowo-wykonawczych z grupy kapitałowej (analiza uwarunkowań cywilnoprawnych, korporacyjnych, antymonopolowych, pracowniczych, podatkowych i innych koncepcji konsolidacji w III wariantach wraz z przygotowaniem szczegółowego harmonogramu realizacji)
• doradztwo prawne przy procesie fuzji i przejęć przy sprzedaży 3 spółek zależnych z grupy kapitałowej
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach (transakcja dotycząca aktywów przedsiębiorstwa w tym przygotowania zdolności aportowej i wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach zawiązane z zakupem nowej technologii i utworzenia spółki celowej do jej wdrożenia
• udział w badaniach due diligence przy akwizji spółek budowlanych na terenie kraju i grupa kapitałowej w Rumunii
• udział w procesie fuzji i przejęć przy zakupie udziałów spółki położonej w Niemczech
• doradztwo prawne i biznesowe przy strategii w obszarze sektora chemicznego (analiza uwarunkowań prawnych konsolidacji)
• doradztwo prawne przy procesie fuzji i przejęć wybranych aktywów przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej (analiza stanu prawnego przedmiotu transakcji i możliwości nim dysponowania, przygotowanie memorandum informacyjnego, przygotowanie do dalszego etapu prowadzenia procesu)
• udział w projektach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym prywatyzacja krajowej spółki wydobywczej, zakup udziałów spółki wydobywczej na Ukrainie (UPSTREAM) oraz zakup udziałów rafinerii w Rumunii (due diligence i przygotowanie raportu)

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved