Prawo antymonopolowe

Oferujemy pomoc prawną Klientom w postępowaniach antymonopolowych oraz zagadnieniach związanych z prawem ochrony konkurencji oraz konsumentów.
Skupiamy się w szczególności na następujących dziedzinach:
• uwarunkowania prowadzenia działalności uwzględniając zasady ochrony konkurencji,
• uwarunkowania prowadzenia działalności przy sprzedaży lub świadczeniu usług dla konsumentów,
• uwarunkowania zmian kapitałowych (fuzji i przejęć, restrukturyzacji lub transakcji) pod kątem wymaganych notyfikacji przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi,
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
• przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Służymy pomocą prawną oraz reprezentujemy naszych Klientów w ww. sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz sądem antymonopolowym lub przed organami antymonopolowymi na poziomie Unii Europejskiej lub poszczególnych krajów. Wykonujemy analizy prawne, dotyczące zgodności prowadzenia ich działalności z obowiązującymi regulacjami i praktykami organów antymonopolowych.

Swoje doświadczenie prawnicy Legal Partner budowali m.in. przy doradztwie: więcej >>

• prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w tym dotyczących obowiązków udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w wezwaniach do zapłaty, zamieszczenia w stosowanych wzorcach postanowień wpisanych do rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone
• prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej oraz w postępowaniach wyjaśniających dotyczących reklamacji w przedmiocie rozliczeń
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości transgranicznego (kilkunastu operatorów w UE) łączenia działalności operatorów w ramach modelu łączenia wybranych działalności lub funkcji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (Komisja Europejska lub organy krajowe) lub regulacyjnymi (ACER, ENTSO(E) lub (G) lub krajowi regulatorze) w zakresie taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
•  analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości funkcjonowania zimnej rezerwy w zakresie aspektów w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (organy krajowe) lub regulacyjnymi (krajowy regulator) w zakresie rozdziału działalności, taryfikacji, zakazu subsydiowania skrośnego i kosztów uzasadnionych


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl