Postępowania sporne

W związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze powstają spory rozstrzygane na drodze sądowej i polubownej oraz administracyjnej. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia prawnego oraz fachowej reprezentacji w toczących się postępowaniach.

Prawnicy Legal Partner oferują:
• doradztwo w obszarze praw majątkowych (prawa obligacyjne i rzeczowe, zarządzanie majątkiem sieciowym i niematerialnym),
• wsparcie prawne w postępowaniach publiczno- i prywatnoprawnych (w tym zastępstwo procesowe i nieprocesowe).

Nasi prawnicy mogą zaproponować profesjonalne wsparcie zarówno w postępowaniach sądowych jak i przed arbitrażem stałym oraz ad hoc. W przypadku spraw międzynarodowych możemy udzielić wsparcia poprzez współpracę z lokalnymi kancelariami prawnymi. Od 2009 r. prowadzimy kilkaset postępowań spornych, które toczą się przed sądami i organami na terenie całego kraju. Obecnie nasz zespół procesowy liczy sieć kilkudziesięciu prawników (w tym radców i aplikantów radcowskich), z którymi współpracujemy zapewniając reprezentację w lokalizacjach w całej Polsce.

• bieżące doradztwo prawne w obszarze Prawa energetycznego wraz z reprezentacją w prowadzonych postępowaniach w imieniu operatora – kilkaset postępowań cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju w zakresie sporów majątkowych, w szczególności służebności przesyłu, bezumownego korzystania, wniosków o ustanowienie służebności przesyłu, pozwów o zapłatę, zawezwań do prób ugodowych oraz innych w zakresie decyzji administracyjnych wymaganych na etapie procesu inwestycyjnego
• prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, w tym regulowanie sytuacji majątkowej oraz dochodzenie wierzytelności wchodzących w skład długów spadkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości/ruchomości oraz w postępowaniu upadłościowym
• opracowywanie porozumień z dłużnikami w przedmiocie rozłożenia zaległych należności na raty, w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz różnych forma uregulowania długu

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved