Postępowania sporne

W związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze powstają spory rozstrzygane na drodze sądowej i polubownej oraz administracyjnej. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia prawnego oraz fachowej reprezentacji w toczących się postępowaniach.

Prawnicy Legal Partner oferują:
• doradztwo w obszarze praw majątkowych (prawa obligacyjne i rzeczowe, zarządzanie majątkiem sieciowym i niematerialnym),
• wsparcie prawne w postępowaniach publiczno- i prywatnoprawnych (w tym zastępstwo procesowe i nieprocesowe).

Nasi prawnicy mogą zaproponować profesjonalne wsparcie zarówno w postępowaniach sądowych jak i przed arbitrażem stałym oraz ad hoc. W przypadku spraw międzynarodowych możemy udzielić wsparcia poprzez współpracę z lokalnymi kancelariami prawnymi. Od 2009 r. prowadzimy kilkaset postępowań spornych, które toczą się przed sądami i organami na terenie całego kraju. Obecnie nasz zespół procesowy liczy sieć kilkudziesięciu prawników (w tym radców i aplikantów radcowskich), z którymi współpracujemy zapewniając reprezentację w lokalizacjach w całej Polsce.

Prawnicy bogate doświadczenie wypracowali m.in. przy współpracy z: więcej >>

• bieżące doradztwo prawne w obszarze Prawa energetycznego wraz z reprezentacją w prowadzonych postępowaniach w imieniu operatora - kilkaset postępowań cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju w zakresie sporów majątkowych, w szczególności służebności przesyłu, bezumownego korzystania, wniosków o ustanowienie służebności przesyłu, pozwów o zapłatę, zawezwań do prób ugodowych oraz innych w zakresie decyzji administracyjnych wymaganych na etapie procesu inwestycyjnego
• prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, w tym regulowanie sytuacji majątkowej oraz dochodzenie wierzytelności wchodzących w skład długów spadkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości/ruchomości oraz w postępowaniu upadłościowym
• opracowywanie porozumień z dłużnikami w przedmiocie rozłożenia zaległych należności na raty, w tym restrukturyzacji zadłużenia oraz różnych forma uregulowania długu


Prawnik

Tomasz Soszyński - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – postępowania sporne i sprawy pracownicze
Doświadczenie zawodowe: Wieloletnia praktyka jako radca prawny reprezentujący przedstawicieli sektora energetycznego i przemysłowego w postępowaniach spornych zarówno przy windykacji klienta masowego oraz w skomplikowanych sprawach sądowych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl