Zamówienia publiczne

W zakresie zamówień publicznych świadczymy pomoc prawną, dotyczącą prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ich kontroli, jak również reprezentowania Klienta w roli zamawiającego lub wykonawcy:
• pomoc prawna przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), regulaminów, stosowych protokołów i dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w trybie PZP lub uwzględniając formuły Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) lub koncesji budowlanej,
• analiza i doradztwo prawne w szczegółowych kwestiach pojawiających się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• wsparcie wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu oferty oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Swoje doświadczenie prawnicy Legal Partner budowali m.in. przy doradztwie:
• doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych dotyczących obrotu energią elektryczną,
• wsparcie wykonawcy w kilkudziesięciu postępowaniach w trybie zamówień publicznych,
• przygotowanie kilkudziesięciu przetargów i wsparcie w ich przeprowadzeniu w trybie zamówień publicznych,
• przeprowadzenie kilkudziesięciu kontroli prawidłowości przeprowadzenia przetargów oraz realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

Prawnik

Tomasz Gałecki - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – restrukturyzacja i zamówienia publiczne
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praktyka jako Arbiter Krajowej Izby Odwoławczej oraz radca prawny reprezentujący przedstawicieli sektora przemysłowego w skomplikowanych sprawach cywilnoprawnych oraz w wielu procesach restrukturyzacyjnych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl