Restrukturyzacja

Na bazie doświadczeń naszych prawników proponujemy naszym Klientom rozwiązania prawne w zakresie restrukturyzacji biznesowej, pracowniczej, organizacyjnej i finansowej. Przygotowujemy stosowne analizy i dokumenty w tych procesach oraz reprezentujemy naszych klientów zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli.

Pomoc prawna w procesach restrukturyzacji obejmuje między innymi obszary: więcej >>

• restrukturyzacji zadłużenia i wsparcie przy rozmowach z bankami i innymi instytucjami finansowymi (refinansowanie lub zmiana formy finansowania)
• restrukturyzacja wewnętrzna przedsiębiorstw, w ramach grupy kapitałowej lub w przypadkach fuzji i przejęć (w tym projekty post merger) oraz w procesach prywatyzacji
• postępowania upadłościowe i naprawcze


Wybrane projekty, w których uczestniczyli nasi prawnicy: więcej >>

• analiza prawna dotycząca konsolidacji 7 spółek w ramach jednej grupy kapitałowej (uwarunkowania prawne rozpatrywanych wariantów: połączenie przez przejęcie, wniesienie aportem, zakup udziałów/akcji)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach (transakcja dotycząca aktywów przedsiębiorstwa w tym przygotowania zdolności aportowej i wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach związane z zakupem nowej technologii i utworzenia spółki celowej do jej wdrożenia
• restrukturyzacja zadłużenia połączona z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi, również w grupie kapitałowej
• doradztwo prawne przy procesie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów spółki (zorganizowana część przedsiębiorstwa)
• udział w doradztwo prawnym przy procesie restrukturyzacji oraz sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, przygotowanie Letter of Intent, Intereem Agreement, Confidentiality Agreement


Prawnik

Tomasz Gałecki - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – restrukturyzacja i zamówienia publiczne
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praktyka jako Arbiter Krajowej Izby Odwoławczej oraz radca prawny reprezentujący przedstawicieli sektora przemysłowego w skomplikowanych sprawach cywilnoprawnych oraz w wielu procesach restrukturyzacyjnych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl