Restrukturyzacja

Na bazie doświadczeń naszych prawników proponujemy naszym Klientom rozwiązania prawne w zakresie restrukturyzacji biznesowej, pracowniczej, organizacyjnej i finansowej. Przygotowujemy stosowne analizy i dokumenty w tych procesach oraz reprezentujemy naszych klientów zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli.

• restrukturyzacji zadłużenia i wsparcie przy rozmowach z bankami i innymi instytucjami finansowymi (refinansowanie lub zmiana formy finansowania)
• restrukturyzacja wewnętrzna przedsiębiorstw, w ramach grupy kapitałowej lub w przypadkach fuzji i przejęć (w tym projekty post merger) oraz w procesach prywatyzacji
• postępowania upadłościowe i naprawcze

• analiza prawna dotycząca konsolidacji 7 spółek w ramach jednej grupy kapitałowej (uwarunkowania prawne rozpatrywanych wariantów: połączenie przez przejęcie, wniesienie aportem, zakup udziałów/akcji)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach (transakcja dotycząca aktywów przedsiębiorstwa w tym przygotowania zdolności aportowej i wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach związane z zakupem nowej technologii i utworzenia spółki celowej do jej wdrożenia
• restrukturyzacja zadłużenia połączona z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi, również w grupie kapitałowej
• doradztwo prawne przy procesie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów spółki (zorganizowana część przedsiębiorstwa)
• udział w doradztwo prawnym przy procesie restrukturyzacji oraz sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, przygotowanie Letter of Intent, Intereem Agreement, Confidentiality Agreement

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved