Doradztwo inwestycyjne
Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• pomocy prawnej przy kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych począwszy od zawarcia umów wstępnych (Letter of Intent, Intereem Agreement), powołania spółek celowych do realizacji projektu (Special Purpose Vehicle), negocjacji umów na dostawy surowca i odbiór produktów (In-put contract, Off-take contract), uzyskania stosownych pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, negocjacji umów z instytucjami finansującymi oraz na wykonawstwo
• obszar doradztwa inwestycyjnego i środowiskowego w zakresie inwestycji przemysłowych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego
• wsparcie w przeprowadzeniu procesu zamówień publiczne oraz w przygotowaniu i negocjacjach umów na wykonawstwo FIDIC, EPC lub inne
• wsparcie prawne przy pozyskaniu finansowania, również finansowanych w formule Project Finance, tzn. z ograniczonym regresem do inwestorów

• doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowy bloku gazowego wytwarzającego energię elektryczną (CHP) w trybie Project Finance, w tym powołaniu spółki celowej (SPV) oraz umów z tym związanych (przygotowanie listu intencyjnego, umowy tymczasowej, umowy o poufności, analiza innych aspektów prawnych
• doradztwo przy procesie inwestycyjnym budowy instalacji przemysłowej na terenie zakładu produkcyjnego
• weryfikacja uwarunkowań dla projektu inwestycji wydobywczej w Północnej Europie w szczególności w zakresie uwarunkowań środowiskowych przyszłej inwestycji
• uwarunkowania wykorzystania stacji LNG i CNG z uwzględnieniem logistyki w skali makro (terminal LNG) lub mikro (małe LNG)
• analiza otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do sprężonego gazu ziemnego (CNG) wraz z przygotowanie stosownych porozumień w tym zakresie

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved