Doradztwo podatkowe

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie doradztwa podatkowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

Prawnicy Legal Partner prowadzą doradztwo w zakresie: więcej >>

• akcyzy
• VAT, CIT, PIT, PCC
• cen transferowych
• innych form opłat publicznoprawnych


Przykładowe doświadczenia naszych prawników w obszarze doradztwa podatkowego to m.in.: więcej >>

• analiza otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do sprężonego gazu ziemnego, wraz z przygotowanie porozumień w tym zakresie
• analiza uwarunkowań zakupu gazu w Niemczech
• analiza uwarunkowań i przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd Celny niezbędnych do prawidłowego prowadzenia obsługi celnej, w tym m.in.: przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń celnych – eksport, również w procedurze uproszczonej, również poza godzinami pracy Urzędu Celnego, przygotowanie dokumentów dodatkowych związanych z odprawami (EUR 1,ATR,Świadectwa Pochodzenia), wyłącznie w godzinach pracy UC, przygotowanie i zgłoszenie w systemie NCTS - Karnet TIR (na żądanie i koszt kierowcy, ale zgodnie z załączonym cennikiem) wyłącznie w godzinach pracy UC, przekazanie na wskazany adres e-mail dokumentów wysyłkowych, przekazanie na wskazany adres e-mail potwierdzeń wywozu - IE599


Doradca

Marcin Zimny - doradca podatkowy

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo podatkowe dla energetyki
Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Finansów i sieciowa międzynarodowa kancelaria prawna w Zespole Prawa Podatkowego w zakresie aspektów podatkowych fuzji i nabyć, restrukturyzacji, sekurytyzacji wierzytelności, handlu wyrobami energetycznymi, funkcjonowania składów podatkowych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl