Doradztwo podatkowe

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie doradztwa podatkowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• akcyzy
• VAT, CIT, PIT, PCC
• cen transferowych
• innych form opłat publicznoprawnych

• analiza otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do sprężonego gazu ziemnego, wraz z przygotowanie porozumień w tym zakresie
• analiza uwarunkowań zakupu gazu w Niemczech
• analiza uwarunkowań i przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych przez Urząd Celny niezbędnych do prawidłowego prowadzenia obsługi celnej, w tym m.in.: przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń celnych – eksport, również w procedurze uproszczonej, również poza godzinami pracy Urzędu Celnego, przygotowanie dokumentów dodatkowych związanych z odprawami (EUR 1,ATR,Świadectwa Pochodzenia), wyłącznie w godzinach pracy UC, przygotowanie i zgłoszenie w systemie NCTS – Karnet TIR (na żądanie i koszt kierowcy, ale zgodnie z załączonym cennikiem) wyłącznie w godzinach pracy UC, przekazanie na wskazany adres e-mail dokumentów wysyłkowych, przekazanie na wskazany adres e-mail potwierdzeń wywozu – IE599

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved