Doradztwo korporacyjne i compliance

Sprawy gospodarcze i korporacyjne związane z działalnością spółek …

Nasi prawnicy prowadzą sprawy gospodarcze i korporacyjne związane z działalnością spółek publicznych i prywatnych. Reprezentacja interesów naszych Klientów obejmuje sprawy korporacje od założenia firmy, przez kolejne etapy jej rozwoju kończąc na zakończeniu jej działalności. W ramach naszej praktyki świadczymy pomoc prawną dla organów korporacyjnych (Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników, Rad Nadzorczych i Zarządów oraz innych jednostek organizacyjnych działających w strukturach przedsiębiorstwa).

Korzystając z nabytego doświadczenia, przy realizacji kompleksowych projektów, na styku działalności z innymi dziedzinami zapewniamy wsparcie przez doradców podatkowych, finansowych, biznesowych, technicznych lub środowiskowych.

Wybrane projekty, w których brali udział nasi prawnicy:

• spółka giełdowa – utworzenie, przekształcenie, podział spółek prawa handlowego, wniesienie aportem lub  zmiany umów lub statutów związane z działalnością spółek,
• spółka giełdowa – analiza prawna uwarunkowań korporacyjnych zmian kapitałowych dotyczących spółek w ramach z jednej grupy kapitałowej,
• spółka giełdowa – opinia prawna dotycząca strategii konsolidacji niezależnych spółek prawa handlowego,
• spółka z o. o. – ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu w grupie kapitałowej.

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved