Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
21/09/2017

12 września 2017 r. Parlament Europejski przyjął zmianę Rozporządzenia 994/2010, która wprowadza nowe uwarunkowania bezpieczeństwa dostaw, przejrzystości umów oraz warunków sprzedaży gazu. Nowe regulacje zwiększające solidarność energetyczną państw członkowskich zostały przegłosowane przez Parlament Europejski 12 września br. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu (Security of gas Supply – SoS) poprzez zwiększenie współpracy w ramach regionalnych grup koordynujących ds. gazu. Regulacja proponuje uściślenie zasad wymiany informacyjnej oraz planów działania na wypadek zakłóceń w dostawach gazu. Polska ma znaleźć się w dwóch grupach związanych z trasą dostaw gazu przez Ukrainę i Białoruś, nie zostaliśmy uwzględnieni w ramach grupy krajów Morza Bałtyckiego, pomimo fizycznych dostaw gazu z Niemiec oraz przez terminal LNG w Świnoujściu. W modelu zarządzania bezpieczeństwem dostaw utrzymana została formuła N-1 wraz z propozycją uzupełnień szczegółowych przesłanek w ramach środka ostatniej potrzeby. Przepustowości na połączeniach międzysystemowych (np. Mallnow, GCP, Cieszyn oraz do magazynów) mają uzyskać priorytet wykorzystania przed innymi rezerwacjami. W przypadku zakłócenia dostaw gazu, państwa członkowskie będą mogły na wniosek skorzystać ze wsparcia w ramach grupy regionalnej przy uwzględnieniu modelu rozliczeń i kompensacji wolumenów dostaw między krajami. Nowa regulacja przewiduje harmonogram określonych działań: przedstawienia symulacji scenariuszy przepływów, przygotowania wytycznych do modelu rozliczenia, zawarcia dodatkowych porozumień między poszczególnymi państwami wraz z przyjęciem niezbędnych środków w celu wdrożenia pojawiających się obowiązków wraz ze zgłoszeniem aktualizacji planów działań do opinii Komisji. Zgodnie z metodyką cost benefit analysis i cross-border cost allocation zostaną ustalone konsekwencje finansowe wdrożenia nowych przepisów. Zmiana rozporządzenia obowiązującego wprost w polskim systemie prawnym, wprowadzi wymóg dostosowania krajowych przepisów w zakresie definicji odbiorców chronionych i solidarnościowych oraz zasad postępowania wobec nich. Ta część odbiorców zostanie objęta bezwzględną ochroną na wypadek niedoborów paliwa, nawet kosztem wstrzymania dostawy dla największych odbiorców gazu z innych państw członkowskich. Dostawy gazu w sytuacjach kryzysowych będą rozliczane według ustalonego mechanizmu cenowego. Regulacja wprowadza mechanizm przejrzystości kontraktowej w ramach, którego będą udostępniane (przy zachowaniu poufności) treści dużych umów paliwowych (> 28% konsumpcji krajowej) jeżeli przekraczają rok wraz z obowiązkiem dwustopniowej notyfikacji. Regulacja przewiduje szczegółowy zakres udostępniania danych. Zwiększa to nadzór UE nad krajową polityką energetyczną państw członkowskich oraz stanowi wsparcie dla mniejszych krajów przy negocjacjach z dużymi dostawcami gazu. Pomimo tego, że regulacja jest klasyfikowana jako obszar SoS, będzie miała również wpływ na krajowe przepisy, w szczególności dla konkurencyjnych dostawców w zakresie importu gazu. Zachęcamy do kontaktu podmioty zainteresowane dostosowaną do ich potrzeb analizą regulacyjną (co Cię czeka i jak zbudować przewagę rynkową dzięki nowym regulacjom).

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved