Zbliża się termin raportowania kontraktów niestandardowych wynikający z REMIT
15/02/2016

Stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1348/2014 od 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania kontraktów nie-standaryzowanych, natomiast od 7 października 2015 r. istnieje obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER. Od 7 października 2015 r. istnieje obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER, natomiast od 7 kwietnia 2016 r. zacznie obowiązywać obowiązek raportowania kontraktów nie-standaryzowanych. Kontrakty już zawarte i nadal obowiązujące w dniu powstania obowiązku należy zgłosić w terminie 90 dni. Wynika to z faktu, że 7 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze nr 1348/2014 opublikowane przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym wskazane są terminy i obowiązki raportowania danych do ACER. W przypadku kontraktów standaryzowanych dopuszczonych do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, niezależnie od tego czy transakcja rzeczywiście ma miejsce na tej platformie (giełda lub platforma brokerska) obowiązek raportowania obowiązuje 9 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych. Natomiast w przypadku kontraktów nie-standaryzowanych 15 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych. Podmiotom, które dotychczas nie przygotowały się do raportowania transakcji oraz realizacji obowiązków związanych z informacją wewnętrzną proponujemy kontakt. Zgodnie z ustawą prawo energetyczne przewidziane są sankcje za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia REMIT. Nasi prawnicy mogą wesprzeć Państwa w przygotowaniu do nowych obowiązków związanych z REMIT.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved