Propozycja zmiany uwarunkowań kalkulacji taryf, cenników oraz zasad rozliczeń z odbiorcami dla paliw gazowych
26/06/2017

Ustawa o efektywności energetycznej wymusza zmianę rozporządzeń taryfowych dla gazu, energii i ciepła – konsekwencje możliwych zmian wymagają uwzględnienia w obszarze cenników, taryf, umów i zasad rozliczeń z odbiorcami i między przedsiębiorcami Do 30 czerwca 2017 r. Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Energii szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (projekt wersja 1.1 z dnia 22.05.2017 r.). W ślad za wprowadzeniem harmonogramu uwolnienia cen (ubiegłoroczna zmiana Prawa energetycznego), następuje nowela rozporządzenia taryfowego, co przed Sprzedawcami gazu stawia wyzwanie przygotowania do zmiany zasad kalkulacji taryf oraz wprowadzenie podziału cen na obszar regulowany i nie. Dodatkowo konieczne będzie dostosowanie obecnych i przyszłych kontraktów do nowych wymagań. Jak przygotować cennik wraz z taryfą na sprzedaż gazu ? Czy i w jakim zakresie nasze umowy wymagają zmian ? Odpowiedziami zainteresowania są również Odbiorcy, czy i w jakim zakresie wpłynie to na zasady ich rozliczeń. W analizowany obszarze pojawia się również zagadnienie zasad rozliczeń między przedsiębiorcami, które będzie miało wpływ na uwarunkowania rozliczeń po zmianie sprzedawcy.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved