Nowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy
23/04/2015
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Obecnie trwają jego konsultacje publiczne. Przyczyną wprowadzenia zmian jest fakt, że w chwili obecnej przepisy rozporządzenia są nieadekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego i zmian zachodzących w sektorze w Polsce, w Europie i na świecie. Ponadto spółki miały problem z wypełnieniem obowiązku dotyczącego dywersyfikacji źródeł dostaw. Do najistotniejszych zmian wprowadzanych w rozporządzeniu należą dostosowanie przepisów rozporządzenia do prawa UE w zakresie zobowiązania do dywersyfikacji wyłącznie gazu ziemnego sprowadzanego spoza UE lub EOG, zmiana sposobu obliczania udziału stanowiącego wypełnienie obowiązku dywersyfikacji polegająca na odniesieniu udziału gazu importowanego do całkowitej wielkości gazu sprzedawanego przez przedsiębiorstwo na terytorium Polski, w celu wprowadzenia możliwości dywersyfikacji gazu importowanego gazem pochodzącym z UE, z rynku krajowego lub krajowego wydobycia. Projekt przewiduje także zmianę kryterium dywersyfikacji z kraju pochodzenia na przedsiębiorstwo, od którego dokonuje się zakupu gazu w celu przywozu, a także wprowadzenie możliwości dywersyfikacji dostaw gazu wspólnie przez większą liczbę przedsiębiorstw, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Osoby szerzej zainteresowane zmianami regulacji, prosimy o kontakt kancelaria@legalpartner.com.pl

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved