Konsultacje projektu zmian IRiESP
15/07/2015

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął konsultacje projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Potrwają one do 10 sierpnia 2015 r. i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony.
Powodem rozpoczęcia konsultacji jest dostosowanie się do zmieniających się przepisów prawa, m.in. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (NC BAL) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (NC CAM).
Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Osoby szerzej zainteresowane zmianami regulacji, prosimy o kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved