Konsultacje planowanego mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących zgodnie z NC BAL
23/04/2015

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął konsultacje planowanego mechanizmu zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących zgodnie z NC BAL. Potrwają one do 24 kwietnia 2015 r. i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony. Powodem rozpoczęcia konsultacji jest wejście w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC). BAL NC zawiera wytyczne dotyczące zasad bilansowania systemu oraz rozliczania z ZUP z tytułu indywidualnego niezbilansowania. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również GAZ-SYSTEM S.A., są zobligowani stosować zasady bilansowania w ich systemach przesyłowych zgodnie z wytycznymi kodeksu od dnia 1 października 2015 r. Zgodnie z wymogami określonymi w NC BAL, GAZ-SYSTEM planuje zmodyfikować metodykę rozliczeń z Użytkownikami Systemu z tytułu niezbilansowania w sposób zapewniający pełną neutralność kosztową w tym zakresie. Oznacza to, iż koszty bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności bilansowania systemu przesyłowego zostaną przeniesione do opłaty neutralizującej i jednocześnie pomniejszą bazę kosztów uzasadnionych stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat za świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego. Osoby szerzej zainteresowane zmianami regulacji, prosimy o kontakt kancelaria@legalpartner.com.pl

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved