Doradztwo transakcyjne (M&A)

Oferujemy pomoc prawną przy prowadzeniu transakcji zarówno dla sprzedającego począwszy od przygotowania spółki lub aktywów do transakcji, prowadzenia procesu, jak i dla kupującego przy badaniu przedmiotu transakcji (due diligence) wraz z przygotowaniem i negocjacją umów, uzyskania stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji oraz projektach post merger.
W celu zapewnienia kompleksowości doradztwa przy procesach fuzji i przejęć (Merger & Aqusition) możemy zapewnić wsparcie przez doradców podatkowych, finansowych, biznesowych, informatycznych, technicznych lub środowiskowych.

W obszarze doradztwa transakcyjnego nasi prawnicy mieli przyjemność współpracować z dużymi krajowymi spółkami.

Wybrane projekty, w jakich uczestniczyli nasi prawnicy przy fuzjach i przejęciach: więcej >>

• doradztwo prawne przy konsolidacji 7 spółek projektowo-wykonawczych z grupy kapitałowej (analiza uwarunkowań cywilnoprawnych, korporacyjnych, antymonopolowych, pracowniczych, podatkowych i innych koncepcji konsolidacji w III wariantach wraz z przygotowaniem szczegółowego harmonogramu realizacji)
• doradztwo prawne przy procesie fuzji i przejęć przy sprzedaży 3 spółek zależnych z grupy kapitałowej
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach (transakcja dotycząca aktywów przedsiębiorstwa w tym przygotowania zdolności aportowej i wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
• doradztwo prawne przy fuzjach i przejęciach zawiązane z zakupem nowej technologii i utworzenia spółki celowej do jej wdrożenia
• udział w badaniach due diligence przy akwizji spółek budowlanych na terenie kraju i grupa kapitałowej w Rumunii
• udział w procesie fuzji i przejęć przy zakupie udziałów spółki położonej w Niemczech
• doradztwo prawne i biznesowe przy strategii w obszarze sektora chemicznego (analiza uwarunkowań prawnych konsolidacji)
• doradztwo prawne przy procesie fuzji i przejęć wybranych aktywów przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej (analiza stanu prawnego przedmiotu transakcji i możliwości nim dysponowania, przygotowanie memorandum informacyjnego, przygotowanie do dalszego etapu prowadzenia procesu)
• udział w projektach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym prywatyzacja krajowej spółki wydobywczej, zakup udziałów spółki wydobywczej na Ukrainie (UPSTREAM) oraz zakup udziałów rafinerii w Rumunii (due diligence i przygotowanie raportu)


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl