Doradztwo korporacyjne i compliance

Nasi prawnicy prowadzą sprawy gospodarcze i korporacyjne związane z działalnością spółek publicznych i prywatnych. Reprezentacja interesów naszych Klientów obejmuje sprawy korporacje od założenia firmy, przez kolejne etapy jej rozwoju kończąc na zakończeniu jej działalności. W ramach naszej praktyki świadczymy pomoc prawną dla organów korporacyjnych (Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników, Rad Nadzorczych i Zarządów oraz innych jednostek organizacyjnych działających w strukturach przedsiębiorstwa).

Korzystając z nabytego doświadczenia, przy realizacji kompleksowych projektów, na styku działalności z innymi dziedzinami zapewniamy wsparcie przez doradców podatkowych, finansowych, biznesowych, technicznych lub środowiskowych.

Wybrane projekty, w których brali udział nasi prawnicy:

• spółka giełdowa – utworzenie, przekształcenie, podział spółek prawa handlowego, wniesienie aportem lub  zmiany umów lub statutów związane z działalnością spółek,
• spółka giełdowa – analiza prawna uwarunkowań korporacyjnych zmian kapitałowych dotyczących spółek w ramach z jednej grupy kapitałowej,
• spółka giełdowa – opinia prawna dotycząca strategii konsolidacji niezależnych spółek prawa handlowego,
• spółka z o. o. – ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu w grupie kapitałowej.

Prawnik

Marcin Kamiński - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – prawo handlowe i doradztwo korporacyjne
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia współpraca z Biurem Prawnym PKN Orlen S.A.. Świadczy pomoc prawną dla osób prawnych i fizycznych, sporządza opinie prawne i prowadzi sprawy korporacyjne oraz bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl