Tworzymy Przyszłość ESG

Odkryj, jak zrównoważony rozwój może przekształcić Twoją działalność.

Zarządzanie Środowiskiem

Doradzamy w implementacji ekologicznych rozwiązań dla ochrony środowiska.

Odpowiedzialność Społeczna

Oferujemy wsparcie w budowaniu społecznej odpowiedzialności i inkluzji.

Etyka i Zarządzanie

Zapewniamy doradztwo w zakresie etyki i transparentności zarządzania.

Które Firmy Muszą Spełniać Wymogi ESG?

Duże firmy publiczne (notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych) muszą sporządzać rozbudowane raporty na temat odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Są one zobowiązane do raportowania swojej działalności w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym aspektów środowiskowych, społecznych oraz zarządczych.
Firmy, które ze względu na swój rozmiar (np. przekraczające określone progi zatrudnienia, przychodu, czy wartości aktywów) mają znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo, są często zobowiązane do przestrzegania bardziej rygorystycznych standardów ESG.
Niezależnie od regulacji prawnych, firmy mogą być również zobowiązane do stosowania zasad ESG przez swoich inwestorów, zwłaszcza jeśli korzystają z finansowania zewnętrznego, które wymaga zgodności z normami ESG. To dotyczy również firm starających się o różnego rodzaju certyfikaty zrównoważonego rozwoju.
Ze względu na ich znaczący wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, duże korporacje są pod szczególnym nadzorem i presją, aby prowadzić działalność w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
Firmy notowane na giełdzie są zobowiązane do większej przejrzystości i często muszą raportować swoje działania ESG inwestorom, co czyni zasady ESG kluczowym elementem ich operacji.
Branże takie jak górnictwo, energia, leśnictwo i inne, które bezpośrednio wpływają na środowisko naturalne, powinny stosować praktyki ESG, aby minimalizować szkody ekologiczne i poprawiać swoje stosunki z lokalnymi społecznościami.

Jak pomagamy dostaosować się do wymogów ESG

Firma Doradca ESG specjalizuje się w pomaganiu przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do wymogów ESG. Poprzez analizę praktyk biznesowych, doradztwo strategiczne i szkolenia, Doradca ESG pomaga firmom spełniać regulacje środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, jednocześnie budując ich wartość i reputację.

Korzyści z ESG: Dlaczego warto?

Coraz więcej inwestorów i funduszy priorytetowo traktuje firmy z silnymi praktykami ESG. Demonstrując zaangażowanie w ESG, firma staje się atrakcyjniejsza dla szerokiej bazy inwestorów, co może przyciągnąć nowy kapitał i zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa.
Stosowanie się do zasad ESG pomaga firmom zidentyfikować i zarządzać ryzykami związanymi ze środowiskiem, regulacjami prawnymi, a także ryzykami społecznymi i zarządczymi. Efektywne zarządzanie tymi ryzykami może minimalizować niespodziewane koszty i zakłócenia w działalności.
Firmy, które aktywnie działają na rzecz środowiska, społeczeństwa i stosują przejrzyste praktyki zarządcze, cieszą się większym zaufaniem klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Dobra reputacja przyciąga lojalnych klientów, przyciąga wartościowych pracowników i może otwierać nowe możliwości rynkowe.
Organizacje, które kładą nacisk na odpowiedzialność społeczno-środowiskową, są często postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsca pracy, zwłaszcza dla młodszych pokoleń pracowników, które przykładają dużą wagę do wartości i celów swojego pracodawcy.
Dostosowanie do standardów ESG może prowadzić do innowacji w produktach, usługach i procesach, otwierając nowe rynki i segmenty klientów. Firmy, które są liderami w dziedzinie ESG, często są postrzegane jako liderzy rynkowi.
Coraz więcej krajów wprowadza przepisy wymagające od firm raportowania i przestrzegania standardów ESG. Bycie już dostosowanym do tych wymagań zabezpiecza firmę przed przyszłymi zmianami prawnymi i możliwymi sankcjami.
Integracja zasad ESG z działalnością firmy wspiera zrównoważony rozwój, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu i stabilności. Firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, są lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania środowiskowe i społeczne.

O nas

Doradcy ESG to wiodąca firma doradcza, która specjalizuje się w integracji zasad ESG w strategie biznesowe. Nasza misja to wspieranie przedsiębiorstw w osiąganiu zrównoważonego sukcesu, z równoczesnym dbaniem o aspekty społeczne i środowiskowe ich działalności. Doradcy ESG jest uznawana za godnego zaufania partnera w prowadzeniu firm przez każdy etap ich podróży ESG – od diagnozy, przez planowanie strategii, aż po implementację i raportowanie. Nasz zespół tworzą doświadczeni konsultanci i eksperci. W Doradcy ESG wierzymy, że odpowiedzialny biznes to przede wszystkim przejrzyste zarządzanie, szacunek dla środowiska i dbałość o rozwój społeczności. Dzięki naszemu podejściu, nasi klienci nie tylko spełniają wymogi prawne, ale również budują silniejsze, bardziej zrównoważone organizacje.
Doradcy ESG to wiodąca firma doradcza, która specjalizuje się w integracji zasad ESG w strategie biznesowe. Nasza misja to wspieranie przedsiębiorstw w osiąganiu zrównoważonego sukcesu, z równoczesnym dbaniem o aspekty społeczne i środowiskowe ich działalności.

Doradcy ESG jest uznawana za godnego zaufania partnera w prowadzeniu firm przez każdy etap ich podróży ESG – od diagnozy, przez planowanie strategii, aż po implementację i raportowanie. Nasz zespół tworzą doświadczeni konsultanci i eksperci.

W Doradcy ESG wierzymy, że odpowiedzialny biznes to przede wszystkim przejrzyste zarządzanie, szacunek dla środowiska i dbałość o rozwój społeczności. Dzięki naszemu podejściu, nasi klienci nie tylko spełniają wymogi prawne, ale również budują silniejsze, bardziej zrównoważone organizacje.

Kontakt

Logo-Doradcy-ESG
Adres:

ul. Nazwa ulicy 12/32
08-000 Warszawa

Jesteś zainteresowany umów się na spotkanie
lub wypełnij formularz kontaktowy
© 2024 DoradcyESG.com.pl I All Rights Reserved
Polityka prywatności