Energetyka

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektorów: elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego i paliwowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• przy kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych (również finansowanych w formule Project Finance, tzn. z ograniczonym regresem do inwestorów) począwszy od zawarcia umów wstępnych (Letter of Intent, Intereem Agreement), powołania spółek celowych do realizacji projektu (Special Purpose Vehicle), negocjacji umów na dostawy surowca i odbiór produktów (In-put contract, Off-take contract), uzyskania stosownych pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, negocjacji umów z instytucjami finansującymi oraz na wykonawstwo,
• w procesach uzyskania koncesji i zezwoleń, regulacji cen energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz postępowaniach z zakresu między innymi prawa energetycznego, antymonopolowego, zapasów obowiązkowych. W zawiązku z prowadzonymi postępowaniami podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi, jak również oferujemy wsparcie w negocjacjach przy sporach handlowych,
• przy opiniowaniu bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową.

Świadcząc pomoc prawną analizujemy regulacje krajowe i europejskie.

Przykładowe doświadczenia naszych prawników w dziedzinie energetyki:

• regulator – uczestnictwo w przygotowaniu analizie i przygotowaniu warsztatów/seminariów na temat regulacji stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji,
• spółka z o. o. – ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu energią elektryczną i produktami powiązanymi w grupie kapitałowej,
• regulator – uczestnictwo w przygotowaniu analizy prawnej dotyczącej instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją oraz możliwości wydzielenia Niezależnego Operatora Pomiarów,
• krajowy operator logistyczny – analiza prawna regulacji polskich i europejskich w zakresie magazynowania paliw (warunki działalności i kierunki zmian),
• spółka giełdowa – doradztwo prawne przy zakupach gazu ziemnego,
• spółka giełdowe – ocena prawna umów importowych gazu ziemnego, przygotowanie projektu umowy zakupu/sprzedaży gazu i umowy przesyłu gazu oraz wsparcie przy negocjacjach,

Organizujemy również szkolenia lub warsztaty dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania tej branży.

Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl